Start video

Ønsker du å bli fagrådsmedlem?

Er du engasjert og handlekraftig?

Vil du bidra til at Trøndelag er et attraktivt fylke å gjøre karriere i?

Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

NiT sitt fagråd, Ung Arena, er nemlig på jakt etter nye fagrådsmedlemmer.

Vi søker nye medlemmer til Fagråd Ung Arena

Er du interessert i å bli en del av gruppa som står bak alt Ung Arena har å tilby gjennom året? Vi er en engasjert og motivert gjeng som jobber for at Ung Arena skal være et levende og spennende nettverk for unge (under 38 år) i Trondheimsregionen. Vi ser nå etter nye medlemmer til fagrådet, og søker etter deg som har lyst til å bidra innen for eksempel SoMe og innholdsproduksjon, nettside, arrangement eller mentorprogrammet. 

 

Les gjerne litt om fagrådet og vårt arbeid, og ikke vær redd for å sende oss en melding dersom du har noen spørsmål. 

 

Om Fagråd Ung Arena

Ung Arena er et nettverk for unge, næringslivsinteresserte i Trondheimsregionen, som styres av et fagråd som ligger under Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Fagrådet består av 10-14 frivillige medlemmer av Ung Arena, som møtes en gang i måneden for å diskutere, planlegge og gjennomføre arrangementene vi tilbyr våre medlemmer gjennom året. Fagrådets jobb er å tilrettelegge og jobbe for å tilby en levende arena hvor likesinnede mennesker kan skape et bredt nettverk og få både sosialt og faglig påfyll. 

 

Vi i fagrådet jobber også sammen med Næringsforeningen for å gjøre Trondheim mer attraktiv for unge i næringslivet. Det betyr at vi har uendelige muligheter til å påvirke, være kreative og finne løsninger som bidrar til at vi får et bedre nettverk i byen vår for å få ting til å skje.

 

Hva gjør fagrådet?

Fagrådet jobber sammen som én enhet, men er delt opp i forskjellige arbeidsgrupper. Gruppene jobber spesifikt opp i mot for eksempel arrangementer, sosiale medier og nettside, eller mentorprogrammet vårt. Vi har fokus på at jobben som gjøres i fagrådet skal være inspirerende, morsomt og givende, slik at de frivillige får utviklet seg både faglig og innen nettverksbygging. 

 

Som en del av fagrådet får du være med på å bestemme hvilket fokus Ung Arena skal ha i løpet av året, og hvilke typer arrangementer som skal gjennomføres, både faglige og sosiale. Vi løfter opp aktuelle temaer slik at unge i næringslivet kan samles og diskutere relevante saker sammen med andre som er interessert i det samme. 

 

De frivillige i fagrådet kommer fra en rekke ulike bransjer, alt fra advokater til fotografer. Vi ønsker å dekke bredden i det trønderske næringslivet, og alle yrker eller interesser innen næringslivet er velkomne til oss. 

 

 

Mentorprogrammet – Bli kjent med toppledere med tung bakgrunn fra trøndersk næringsliv

 

Et særegent program vi jobber med i Fagrådet er Mentorprogrammet. Dette gir medlemmene av Ung Arena muligheten til å få en mentor med tung bakgrunn fra trøndersk næringsliv som følger dem tett gjennom et år. Les mer om mentorprogrammet her. 

 

Som en del av fagrådet vil du kunne få muligheten til å jobbe med å utvikle mentorprogrammet. Hvert år har vi nemlig 2-3 stk som har dette som sitt arbeidsområde. Som medansvarlig for mentorprogrammet får du muligheten til å jobbe tett med noen av de mest erfarne topplederne fra trøndersk næringsliv, samtidig som du blir kjent med alle de spennende deltakerne i programmet i løpet av året. 

 

 

Arrangementsgruppa – Har du mange gode idéer og liker å planlegge arrangement?

 

Arrangementsgruppa består av 4-5 stk som har ansvaret for å foreslå, planlegge og gjennomføre 5-7 medlemsarrangement i løpet av året. Det kan være alt fra debatter, til sosiale kvelder med noe godt i glasset, faglige foredrag med aktuelle tema for unge, eller andre aktiviteter. Dette er det helt opp til arrangementsgruppa å bestemme. 

 

Markedsgruppa – Er du kreativ og forstår hvordan man engasjerer og lager godt innhold for en målgruppe mellom 23-38 år? 

 

Markedsgruppa har ansvaret for nettsiden til Ung Arena, for våre profiler på LinkedIn, Facebook og Instagram, samt kommunikasjon ut mot medlemmer, promotering av arrangement eller mentorprogrammet. Det inkluderer gjerne en del tekstskriving, fotografi, opptak- og redigering av video, publisering og analyse av resultater. Markedsgruppa jobber også ut mot media og sørger for at Ung Arena sine saker løftes frem der det er relevant. Gruppa består av 3-5 stk. 

 

Det å jobbe med mentorprogrammet har vært et utrolig spennende og energigivende prosjekt. Her har vi hatt ansvar med å legge til rette for at unge og lovende mentees har fått sparret med mer erfarne mentorer. Vi er blant annet ansvarlig for gjennomføringen av fellesarrangementene. Dette medfører at vi også får høste av deltakernes erfaringer og tanker.
Anders Gundersen
Fagrådsmedlem

OFTE STILTE SPØRSMÅL: 

 

Jeg har en krevende jobb og som regel full kalender, har jeg kapasitet til å bli med i fagråd Ung Arena? 

Fagråd Ung Arena er basert på frivillighet, og vi har stor forståelse for at kalenderen ikke går opp til enhver tid. Selvfølgelig er jobb førsteprioritet – og fagrådet prøver å legge til rette for at møter og arrangement skal passe så godt som mulig med jobb og andre forpliktelser. Vi planlegger i god tid, og har som regel fagrådsmøter én gang i måneden på mandager rett etter arbeidstid. 

 

Hvor mye tid bruker dere på fagrådsarbeid? 

Vi er en gjeng på 10-14 stk som alltid sitter i fagrådet. Med fokus på effektivitet og at det ikke skal bli for mye jobb for enkeltpersoner, så går det veldig greit. Derfor har vi god kapasitet og sørger for grundig planlegging og arbeidsfordeling. 

 

Typisk for en måned vil det kreve 2 t med felles fagrådsmøte, litt chatting og koordinering på messenger med arbeidsgruppa, gjerne deltakelse på et arrangement, og eventuelle andre arbeidsoppgaver du har avtalt med arbeidsgruppa. 

 

 

Hvor lenge sitter man i fagrådet? 

Det er ikke noen begrensninger på dette, så lenge du er engasjert, motivert (og under 38 år). Typisk sitter fagrådsmedlemmer gjerne i 2-3 år. 

 

Kan jeg bli leder av fagrådet? 

Lederen av fagrådet følger kalenderåret og ny leder velges mot slutten av året. Som medlem i fagrådet er det gode muligheter for å prøve seg som leder og få nyttig ledererfaring.

 

Jeg jobber ikke med SoMe eller arrangementer til vanlig, kan jeg likevel søke til fagrådet?

Ja, så absolutt! Vi har mange forskjellige yrker i fagrådet, og ønsker gjerne folk med forskjellige bakgrunner. 

 

Hvordan velger dere ut hvem som får plass i fagrådet?

Vi ser på søknadene som kommer inn, hvem som er mest motiverte og føler at de har noe å bidra med – og så kaller vi inn til et kort intervju via videomøte for å bli bedre kjent. Fagrådet tar så avgjørelsen på hvem som får tilbud om plass. 

Søknader utenfor skjemaet vil ikke bli vurdert

 
Ikke nøl med å ta kontakt om du har spørsmål.
Fagrådsleder i Ung Arena: Gidsken Asbøll – gidsken.asboll@pwc.com