Ønsker du å bli medlem i Ung Arena?

Medlemskap i Ung Arena

           NIT-medlemmer:           650 kr/årlig

           Ikke-medlemmer:        1300 kr/årlig 

Medlemskap i Ung Arena

     NIT-medlemmer:           650 kr/årlig

     Ikke-medlemmer:        1300 kr/årlig 

”I Ung Arena får jeg muligheten til å møte og utveksle erfaringer med andre ambisiøse, unge mennesker i trøndersk næringsliv. Samtidig som jeg får faglig påfyll og lærer nye ting både fra egen og andre bransjer. Det har stor verdi.” 

Christoffer Solberg Korsrud

Rådgiver i HK Reklamebyrå

Meld dig inn her