Hva er Ung Arena?

Ung Arena er et nettverk for unge næringslivsinteresserte mennesker under 38 år i Trondheim, og en del av Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT)

Som medlem av Ung Arena vil du få muligheten til å delta på våre arrangementer hvor du kan bli inspirert, motivert eller lære noe nytt. Se her for tidligere arrangement. Vår arena gir deg også muligheten til å treffe likesinnede mennesker, skape et nettverk, og hvem vet kanskje også muligheter for videre karriere. I tillegg til faglige arrangementer arrangerer vi også sosiale happenings som blant annet sommerfest og nyttårsbord. Ung Arena er lærerikt, nyttig og gøy! 

Våre medlemmer kommer fra en rekke ulike bransjer, alt fra advokater til fotografer. Vi ønsker å dekke bredden i Trøndersk næringsliv, og alle er velkomne hos oss. Du trenger ikke være medlem i Nit for å være medlem i Ung Arena.  

Et medlemskap i Ung Arena gir deg også muligheten til å søke Mentor-programmet, en ordning hvor utvalgte mentorer med tung bakgrunn fra trøndersk næringsliv følger deg tett i løpet av et år. Søknad til mentorprogrammet starter i begynnelsen av hvert kalenderår. Se her for mer informasjon om mentorprogrammet.    

Høres dette ut som noe for deg?

Fagrådet i Ung Arena

Gidsken
Asbøll

PwC
Fagrådsleder

Mona
Holden

LAG Advokater

Kristoffer
Wittrup

Fotograf wittrup

Kamilla
Larsen

The Assessment Company

Emma
Grønningen

Grilstad

Anders Gundersen

PWC

Ine
Eilertsen

Reitan

laura
Lydiksen

dfind

Håkon
Wuttudal

NIT

Ingrid
Tingstad

The Assessment Company

Maria
Havdal

Danske Bank

Maria Victoria
Kolbjørnsen

Sparebank 1 SMN

Målet med NiT er at skape et tett samarbeid mellom åtte kommuner skal styrke Trondheimsregionen i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Regionen skal i framtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og innen tjenester til befolkningen. 65 prosent av innbyggerne i Trøndelag bor i disse åtte kommunene.