Interessert i å bli mentee?

Du søker ved å sende inn et kort motivasjonsbrev og oppdatert CV til stian@nitr.no. I motivasjonsbrevet beskriver du hva som er ditt mål med å delta, hva du forventer av din mentor og hva du selv kan tilføre. Dersom du har preferanser for hvilken mentor som kan passe deg, må du gjerne inkludere dette i motivasjonsbrevet.

Søknadsfristen er satt til 02.01.2022.

Deltakeravgiften er på 2,500 kr.

Mentorprogrammet

Mentorprogrammet er en gavepakke til unge, talentfulle og ambisiøse medlemmer. Du får tilgang til en dyktig mentor og får gleden av å bli kjent med andre i samme situasjon som deg selv.

Mentorprogrammet er en viktig arena for erfaringsoverføring i Trøndelag

Mentorprogrammet er et eksklusivt tilbud til Ung Arenas medlemmer. På begynnelsen av hvert kalenderår henter vi inn et knippe ambisiøse talenter som vi kobler opp med erfarne mentorer i næringslivet. Målet er å dele erfaringer, inspirere, lære av og sparre med hverandre.

Hvert år arrangerer Ung Arena 3-4 felles samlinger hvor mentorpar møter hverandre for utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Mentoransvarlig i Ung Arena følger også opp hvert enkelt mentorpar. Mentorparene bestemmer selv hvor ofte de ønsker å snakkes, men det krever at begge parter setter av tid til hverandre jevnlig. 

Interessert i å bli mentee?

Du søker ved å svare på noen få spørsmål, og legger ved oppdatert CV til haakon@nitr.no

  • Hva er ditt mål med å delta?
  • Hva er dine forventninger av din mentor?
  • Hva tenker du at du selv kan bidra med inn i Mentorprogrammet?
  • Gjerne beskriv deg selv kort (maks 2-3 setninger).

Dersom du har preferanser for hvilken mentor som kan passe deg, må du gjerne inkludere dette i motivasjonsbrevet.

Merk: Deltakelse koster 2 500 kr.
Kontigent for deltakelse går uavkortet tilbake til å utvikle mentorprogrammet og muliggjøre fellessamlinger med faglig innhold.

Årets mentorer 2024:

Lucie Katrine Eidem

HR- og kommunikasjonsdirektør, ScaleAQ Group.

I en mentorrolle ønsker hun å fremme personlig og profesjonell utvikling, hvor begge kan lære av hverandre. 

Lucie er opptatt av verdiskaping i både byer og distrikt, bærekraft og motivasjon. Hun tror verdier skapes av motiverte mennesker. Og motivasjon fordrer mening, mestring og medbestemmelse. 

ScaleAQ Group er en internasjonalt ledende aktør, som utvikler og leverer teknologi og løsninger til den globale havbruksnæringen.

Stian Ward Bugten

Gründer & Head of Creative/Business, Nonspace

Med en erfaring fra internasjonale byråer som Leo Burnett New York, Leo Burnett Zürich og Heimat Werbeagentur GmbH (TBWA) i Zürich og Berlin, har Stian bidratt til suksessen til globale merkevarer som Samsung, Chobani og McDonalds, samt lokale merkevarer som Rosenborg Ballklub,  Britannia Hotel og Enova. 

Han har mottatt flere internasjonale priser, inkludert 3 Cannes Lions, 3 One Show Awards, 2 Clios, og ble i 2013 anerkjent som ‘The Star Reacher’ av Leo Burnett.

 Gjennom karrieren har Stian restartet sitt profesjonelle liv flere ganger, noe som har gitt ham innsikt og forståelse for ulike kulturer og arbeidsmetoder. 

I sin rolle som mentor, verdsetter han åpne diskusjoner, søker nye innsikter og ønsker å skape engasjerende historier. 

Stian er lidenskapelig opptatt av kreativitetens rolle i dagens samfunn, dens betydning for fremtidens investeringer, og hvordan merkevarer speiler vårt syn på verden.

Trond Mellingsæter

Administrerende direktør, Reitan Eiendom

Han er utdannet fra Harvard Business School, Insead og Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring i næringslivet og god kunnskap til regionen.

Trond er spesielt opptatt av å legge gode strategier i samarbeid med organisasjonen for øvrig, og av å utøve tillitsbasert verdiledelse for å realisere strategien.

For Trond er tillit og involvering viktig, det handler om å bygge et tillitsbånd som skaper engasjement og entusiasme for retningen selskapet ønsker å gå.

I en mentorrolle ønsker Trond å bygge et tillitsbånd hvor gjensidig åpenhet, ærlig diskusjon og kommunikasjon bidrar til at begge parter kan lære av hverandre.

Synnøve Farstad

Direktør for ledelsesutvikling, Norsk helsenett

Synnøve jobber som direktør for ledelsesutvikling hos Norsk helsenett, og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe andre til å lykkes, og til å ta ut sitt potensial. 

Hun har lang ledererfaring innen toppledelse, og er nå klar for å teame opp med en ambisiøs mentee i 2024! 

Synnøve har lang ledererfaring i toppledelse hos kunnskapsbedrifter, bred styreerfaring og har drevet eget selskap. Hun har solid erfaring innen posisjonering/omdømme/strategi, ledelse, endring/utvikling og coaching. 

Noen av hennes styrker er at hun er strategisk, engasjert, omgjengelig og gjennomføringsdyktig. 

Synnøve er nysgjerrig, har driv, er lidenskapelig opptatt av å hjelpe andre til å lykkes, og til å ta ut sitt potensial.

Lars Jakob Arnøy

Partner & styreleder, Headvisor AS

Lars er partner og styreleder i Headvisor AS, et nasjonalt hodejeger selskap. Han har lang erfaring som hodejeger og strategisk forretningspartner innen Executive Search. 

Hans nøkkel­kompetanse er rekruttering og utvelgelse til leder- og topplederstillinger og styreposisjoner, både innenfor offentlig og privat sektor. God forretningsforståelse i kombinasjon med å være opptatt av menneskene han møter gir god trygghet i møte mellom mennesker. 

Som mentor vil han være opptatt av å skape en trygg ramme, bli godt kjent, lære av hverandre, bidra til å løfte opp og utvikle.

Ole Petter Bjørseth

Administrerende direktør, R. Kjeldsberg AS

Ole Petter er administrerende direktør i R. Kjeldsberg AS og har jobbet i selskapet siden 2006. R. Kjeldsberg arbeider med byutvikling i Trondheimsregionen og har en verdijustert egenkapital på 2 milliarder kroner. I 2023 mottok selskapet Byutviklingsprisen av Trondhjem bys vel for utviklingen av Sluppen i Trondheim. Selskapets visjon er; «Levende samfunn for og av mennesker.»

 Ole Petter har en variert utdannelse med høyere revisorstudium, autorisert finansanalytiker, cand mag i pedagogikk og jus. Ole Petter har tidligere arbeidet i Danske Bank, Norsk Helsenett og BDO, og har også en rekke styreverv.

 Ole Petter er spesielt opptatt av mennesker. Det er mennesker som bor og jobber i byer, det er mennesker som er en del av et team som jobber mot felles mål og har tro på selskapets visjon og det er mennesker som skal kjøpe de produkter og tjenester som selskapet tilbyr.

 I en mentorrolle ønsker Ole Petter at det blir en god dialog og hvor det blir en åpen og god diskusjon. Ole Petter ser gjerne at læring går begge veier.

Marit Collin

Administrerende direktør, Kantega

Marit er administrerende direktør i Kantega. Hun har hele 30 års erfaring innen ledelse og 12 års erfaring som toppleder i Kantega. 

Hennes nøkkel-ekspertise er toppledelse, salgsledelse, rådgiver for organisasjonsutvikling, digitalisering og innovasjon.